Kraljice Natalije 40 
11000 Beograd

Tel.: 011 265 7224
Fax:  011 361 0124
Mob: 063 344 859

upit_za_cenu
PREUZMITE KATALOG
katalozi

 

DUX - KLASIČNI PARKETI

Parketi i podne obloge

Neprogrešivi izbor tradicije i kvaliteta, klasični parket DUX.

KLASIČNI PARKET DUX

Klasični parket DUX potrebno je nakon postavljanja brusiti i lakirati.
Dimenzije: Klasični parket DUX
Dužina: 250-600 mm
Širina: 50-70 mm
Debljina: 14 i 21 mm

GOTOVI PARKET DUX

Gotovi parket DUX se fabrički lakira, tako da je odmah nakon polaganja spreman za upotrebu.
Dimenzije: Gotovi klasični parket DUX
Dužina: 350-600 mm
Širina: 70 mm
Debljina: 10 i 14 mm


KLASE DOSTUPNE ZA DUX/THERMODUX

DUX

HRAST

JASEN

BUKVA

TREŠNJA

GRAB

Extra - E tick tick
Natur - N tick tick tick tick tick
Natur 2 - N2 tick tick tick tick
Gestreif - G tick
Rustik - R tick tick tick tick tick
Van standard - VS tick tick tick tick tick

HRAST

EXTRA - E Daščice ravnog goda (žice), ujednačene boje, bez grešaka, dozvoljen blagi otklon žice i sržni trakovi (blistača).
NATUR - N Lepa izražena struktura bočnica/polubočnica (flader), čista, mala razlika u boji, jedinična svetla kvržica u boji drveta.
NATUR 2 - N2 Prisutnost jače izražene strukture, srednja razlika u boji, kvržica do max. prečnika 5 mm, bez bjelike.
GESTREIF - G Osnovno je da je dopuštena probijajuća bjelika na licu, uzdužna po rubu do max 1/3 širine daščice.
RUSTIK - R Dozvoljena grubo izražena struktura, velike kvržice do max. 15mm prečnika, veća razlika u boji, moguć pojedinačni ubod mušice, bez bjelike.
VAN STANDARD - VS Bjelika na licu neograničeno, ubodi mušica dozvoljeni, promene boje jako velike, velike kvrge, tehnički ispravan za slaganje, estetski šaren.

 

JASEN

EXTRA - E Daščice ravnog goda (žice), bez nepravog srca (kerna) i kvržica, manje razlike u boji dozvoljene.
NATUR - N Lepa izražena struktura bočnica/polubočnica (flader), čista, mala razlika u boji.
NATUR 2 - N2 Prisutnost jače izražene strukture, srednja razlika u boji, nepravo srce (kern) u tragovima i manje kvržice do 5mm pojedinačno.
RUSTIK - R Dozvoljena grubo izražena struktura, velike kvržice i nepravo srce (kern), velike razlike u boji.
VAN STANDARD - VS Promene boje jako velike, nepravo srce (kern), velike kvrge, tehnički ispravan za slaganje, estetski šaren.

 

BUKVA

NATUR - N Ujednačena boja, mešane strukture (blistača, bočnica), čista, bez grešaka.
NATUR 2 - N2 Prisutnost jače izražene strukture, srednja razlika u boji, nepravo srce (kern) u tragovima, sitne kvržice do 5mm pojedinačno.
RUSTIK - R Dozvoljena grubo izražena struktura, velike kvržice i nepravo srce (kern), velike razlike u boji.
VAN STANDARD - VS Promene boje jako velike, nepravo srce (kern), velike kvrge, tehnički ispravan za slaganje, estetski šaren.

 

THERMO JASEN

THERMO BUKVA

THERMO GRAB

Gal tick tick tick
Classic tick tick tick
Markant tick tick tick
GAL Lepa izražena struktura, bočnica / polubočnica, male razlike u boji, kvržice do 5 mm u boji.
CLASSIC Grublje izražena struktura, kvrge do 20mm prečnika, veće razlike u boji.
MARKANT Grubo izražena struktura, velike promene boje, dozvoljene velike kvrge.

 

THERMO DUX


DUX / KLASIČNI PARKET: HRAST

 

 
 
 
Klasa: Extra - E Klasa: Natur - N Klasa: Natur 2 - N2
 
 
 
Klasa: Gestreif - G Klasa: Rustik - R Klasa: Van standard - VS

DUX / KLASIČNI PARKET: JASEN

 
 
 
Klasa: Extra - E Klasa: Natur - N Klasa: Natur 2 - N2
 
 
 
Klasa: Van standard - VS    

DUX / KLASIČNI PARKET: PARENA BUKVA

 
 
 
Klasa: Natur - N Klasa: Natur 2 - N2 Klasa: Rustik - R
 
   
Klasa: Van standard - VS    

DUX / KLASIČNI PARKET: TREŠNJA

 
 
Klasa: Natur - N Klasa: Natur 2 - N2 Klasa: Rustik - R
   
Klasa: Van standard - VS    

THERMODUX / KLASIČNI PARKET: THERMO JASEN

 
 
 
Klasa: 190 Gal Klasa: 190 Classic Klasa: 190 Markant
 
 
 
Klasa: 212 Gal Klasa: 212 Classic  

THERMODUX / KLASIČNI PARKET: THERMO BUKVA

 
 
Klasa: 190 Gal Klasa: 190 Classic Klasa: 212 Gal
 
 
 
Klasa: 212 Classic